HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Lidingö och HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många företag där och HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö är ett Bostadsrättsförening och skapades 1960-04-09. Det finns flera olika företag i Stockholms län som är ett stort län. Lidingö där företaget finns i jobbar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö ska trivas.

HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Lidingö så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö är momsregistrerat och det har de varit sedan 2005-11-10.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö och det finns flera företag som är det idag i Lidingö.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-7662878.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Anderberg, Carl Michael Johannes -Eneroth, Stig Birger -Olsson, Malin -Ståhl, Kurt Björn.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö är Olsson, Malin som är född 1949 och har titeln Extern firmatecknare, Ståhl, Kurt Björn som är född 1946 och har titeln Extern firmatecknare, Anderberg, Carl Michael Johannes som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Barufke, Wolf-Rüdiger Jürgen som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Dyfverman Sjöstedt, Karin Gunilla som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Eneroth, Stig Birger som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamotEriksson, Yvonne Birgitta som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Kenving, Jim Olof Ragnar som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Vestman, Berit Anna Viktoria som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamotEkenstedt, Jan Christer som är född 1965 och har titeln SuppleantÖhman, Camilla Kristina som är född 1985 och har titeln Suppleant.

HSB Bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö har 713600-0572 som sitt organisationsnummer.