Bostadsrättsföreningen Stockby Hantverksby

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Lidingö och Bostadsrättsföreningen Stockby Hantverksby är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Bostadsrättsföreningen Stockby Hantverksby är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Stockby Hantverksby är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Stockby Hantverksby är ett Bostadsrättsförening och skapades 1978-04-14. Det finns flera olika verksamheter i Stockholms län som är ett stort län. Lidingö där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Stockby Hantverksby ska trivas.

Bostadsrättsföreningen Stockby Hantverksby är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Lidingö så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Att i föreningens fastigheter upplåta lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Stockby Hantverksby är momsregistrerat och det har de varit sedan 1979-01-01.

Idag är Bostadsrättsföreningen Stockby Hantverksby och det finns flera verksamheter som är det idag i Lidingö.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Stockby Hantverksby så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-7659316.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Ulf Johan Christian -Olofsson, Erik -Persson, Hans Ellerth Verner.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Stockby Hantverksby är Eriksson, Ulf Johan Christian som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindfors, Jonny Peter som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Erik som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Hans Ellerth Verner som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Vase, Tore Mauritz som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Sevebo Riis, Christina Elisabeth som är född 1966 och har titeln SuppleantUnnerby, Inger Birgitta som är född 1946 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Stockby Hantverksby har 716416-5420 som sitt organisationsnummer.