Bostadsrättsföreningen Diakonen 3

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Diakonen 3 är ett av många företag som finns i Lidingö. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Diakonen 3 finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Diakonen 3 som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1983-08-29.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Diakonen 3 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-7720700.

Lidingö arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Diakonen 3 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Diakonen 3. Det finns flera företag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Diakonen 3 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Diakonen 3 och det är följande personer, Danemar, Carl Johan Peter som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Nagata, Solveig Elisabeth som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Marta som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundlöf, Monica Margaretha som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Alexandersson, Bodil Maria H som är född 1954 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Diakonen 3 är 716418-1880.