Bostadsrättsföreningen Torshammaren 1-4

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Bostadsrättsföreningen Torshammaren 1-4. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Lidingö här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Torshammaren 1-4 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Lidingö jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Stockholms län gör att företag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Torshammaren 1-4 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716419-5369.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 08-50585500 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Torshammaren 1-4 på följande adress Danderydsg. 30, 114 26, Stockholm.

Bostadsrättsföreningen Torshammaren 1-4 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Torshammaren 1-4 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Berg, Janna Maria som är född 1975 och har titeln Suppleant . Hortlund, Carl-Johan Christoffer som är född 1981 och har titeln Suppleant , Kamtsan, Ted Deif som är född 1948 och har titeln Suppleant ,

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.