Bostadsrättsföreningen Joggaren

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Joggaren hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Lidingö som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Joggaren finns. I Lidingö så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Joggaren tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Joggaren har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Joggaren så kan ni göra det genom att skicka er post till Motionsv. 2, 181 30, Lidingö men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Lidingö arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Joggaren har idag 716420-2876 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Joggaren

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Joggaren så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andrén, Hans Vilhelm som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Carl Gunnar Robert som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Jöngren, Kristina Therese som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlstedt, Nina som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Lars-Erik som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Kassai, Alexander som är född 1978 och har titeln SuppleantWiedesheim-Paul, Karin Elisabet som är född 1949 och har titeln Suppleant, .