Bostadsrättsföreningen Motionären

Stockholms län

Information

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder och andra lägenheter eller mark som ligger i anslut- ning till föreningens hus under nyttjanderätt för obegränsad tid, förvalta föreningens fasta och lösa egendom samt i övrigt främja sina medlemmars ekonomiska intressen. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Motionären vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Lidingö så är Bostadsrättsföreningen Motionären ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Lidingö arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Lidingö och i Stockholms län. Redan 1992-10-09 så skapades Bostadsrättsföreningen Motionären och bolaget är har ej F-skattsedel.

716426-3217 är organisationsnummret för bolaget som finns i Lidingö.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Motionären och det finns många bolag som är i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Motionären så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Motionären är Johnson, Leif Karl Bertil som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundin, Stig Stefan som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Thoma, Johan Mario som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Asp, Kjell Anders som är född 1954 och har titeln Suppleant, .