Herkules förskola Ekonomisk förening

Stockholms län

Information

Herkules förskola Ekonomisk förening är ett av många verksamheter som finns i Lidingö. Det är nämligen den kommunen som Herkules förskola Ekonomisk förening finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Herkules förskola Ekonomisk förening är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1996-01-01.

Herkules förskola Ekonomisk förening som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1995-02-13.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Merkuriusv. 11, 181 63, Lidingö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Herkules förskola Ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-7662230.

Lidingö arbetar för att verksamheter som Herkules förskola Ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Herkules förskola Ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter i Stockholms län.

Daghemmet Herkules ekonomisk förening är en personaldriven förskola. Föreningens hemort är Lidingö. Målsättning och utformning av verksamheten tar sin utgångspunkt i Lidingö kommuns MIA och socialstyrelsens pedagogiska program. Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva förskoleverksamhet mot betalning av föräldravgift för de barn som deltar i verksamheten.

Firmatecknare för Herkules förskola Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Herkules förskola Ekonomisk förening och det är följande personer, Arbrink, Johanna Maria Anneli som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Tessem, Wenche som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Vase, Katarina Maria som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot,

Organisationsnummer för Herkules förskola Ekonomisk förening är 769600-7314.