Bostadsrättsföreningen Frej 11

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Frej 11 är ett av många företag som finns i Lidingö. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Frej 11 finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Frej 11 som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1996-04-22.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Stockholmsv. 51, 181 32, Lidingö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Frej 11 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-7670015.

Lidingö arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Frej 11 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Frej 11. Det finns flera företag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Frej 11 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Frej 11 och det är följande personer, Björnström, Karl Erik Ivar som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Hegardt, Anna Julia Josefine som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjölander, Mats Tommy som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Taeby, Shahab som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Modig, Pär Eric Jörgen som är född 1962 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Frej 11 är 769601-4146.