Bostadsrättsföreningen Mården 4

Stockholms län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Mården 4 vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Lidingö så är Bostadsrättsföreningen Mården 4 ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Lidingö arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Lidingö och i Stockholms län. Redan 2004-05-28 så skapades Bostadsrättsföreningen Mården 4 och bolaget är har ej F-skattsedel.

Bostadsrättsföreningen Mården 4 är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2007-05-24

769610-9748 är organisationsnummret för bolaget som finns i Lidingö.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Mården 4 och det finns många bolag som är i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Mården 4 så går det att nå dem via telefon på 08-4460427 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av -Levin, Bengt Robert i förening med en av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Mården 4 är Gustavsson, Mats Erik som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Lagerheim Pettersson, Gudrun Anita som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindqvist, Stig Helge Ingvar som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Ryman, Leena Janita som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Salén, Anne Christine som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Karl Johan Werner som är född 1964 och har titeln SuppleantLevin, Bengt Robert som är född 1940 och har titeln Suppleant, Wirén, Mattias Kaarel som är född 1976 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorNorman, Hans Gustav som är född 1974 och har titeln Huvudansvarigrevisor.