Ideella föreningen AVP Sverige - Alternativ till Våld Projektet med firma AVP Sverige - Alternativ t

Stockholms län

Information

Ideell förening finns det flera av i Lidingö och Ideella föreningen AVP Sverige - Alternativ till Våld Projektet med firma AVP Sverige - Alternativ t är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Ideella föreningen AVP Sverige - Alternativ till Våld Projektet med firma AVP Sverige - Alternativ t är ett av dem. Statusen för Ideella föreningen AVP Sverige - Alternativ till Våld Projektet med firma AVP Sverige - Alternativ t är att Bolaget är aktivt.

Ideella föreningen AVP Sverige - Alternativ till Våld Projektet med firma AVP Sverige - Alternativ t är ett Ideell förening och skapades 2001-03-16. Det finns flera olika verksamheter i Stockholms län som är ett stort län. Lidingö där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Ideella föreningen AVP Sverige - Alternativ till Våld Projektet med firma AVP Sverige - Alternativ t ska trivas.

I Lidingö så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Konfliktlösningskurser.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Ideella föreningen AVP Sverige - Alternativ till Våld Projektet med firma AVP Sverige - Alternativ t inte är momsregistrerat.

Idag är Ideella föreningen AVP Sverige - Alternativ till Våld Projektet med firma AVP Sverige - Alternativ t och det finns flera verksamheter som är det idag i Lidingö.

Vill man komma i kontakt med Ideella föreningen AVP Sverige - Alternativ till Våld Projektet med firma AVP Sverige - Alternativ t så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av Marie Cassel och Mait Johansson gemensamt.

De som är på något sätt har med Ideella föreningen AVP Sverige - Alternativ till Våld Projektet med firma AVP Sverige - Alternativ t är Cassel, Marie Elisabeth som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Mait Ulla-Britt som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Montén, Christer Torsten Nilsson som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Montén, Gloria Claire som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Bind, Aja Ann-Charlott som är född 1956 och har titeln Suppleant, Marcus Meyer, Yvonne Sonja Katarina som är född 1948 och har titeln SuppleantOttander, Agneta Christina E som är född 1935 och har titeln Suppleant, .

Ideella föreningen AVP Sverige - Alternativ till Våld Projektet med firma AVP Sverige - Alternativ t har 802409-8835 som sitt organisationsnummer.