Loke 27 Fastighetsaktiebolag

Stockholms län

Information

Loke 27 Fastighetsaktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Lidingö som är den kommunen där Loke 27 Fastighetsaktiebolag finns. I Lidingö så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Loke 27 Fastighetsaktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har ej F-skatt. Loke 27 Fastighetsaktiebolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Loke 27 Fastighetsaktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Lidingö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Loke 27 Fastighetsaktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Loke 27 Fastighetsaktiebolag har idag 556092-6080 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Loke 27 Fastighetsaktiebolag

Bolaget skall förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Loke 27 Fastighetsaktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Permert, Carl-Henrik som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Lars Eric som är född 1956 och har titeln Suppleant, Ramnewall, Bengt Sören Axel som är född 1948 och har titeln Revisor, Appelgren, Lars Erik som är född 1950 och har titeln Revisorssuppleant, Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, Revisorsgruppen i Göteborg AB som är född och har titeln Revisor.