RPA Redovisningsproduktion Aktiebolag

Stockholms län

Information

RPA Redovisningsproduktion Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Lidingö som är den kommunen där RPA Redovisningsproduktion Aktiebolag finns. I Lidingö så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. RPA Redovisningsproduktion Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket RPA Redovisningsproduktion Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. RPA Redovisningsproduktion Aktiebolag har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till RPA Redovisningsproduktion Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Hamnv. 7, 181 66, Lidingö men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-7672150.

Lidingö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är RPA Redovisningsproduktion Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

RPA Redovisningsproduktion Aktiebolag har idag 556100-8375 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -Atterljung, Johanna Märta Elisabet -Rydström, Ingrid Birgit är den som för stunden ansvarar för RPA Redovisningsproduktion Aktiebolag

Bolaget skall driva revision och därmed förenlig verksamhet.

I RPA Redovisningsproduktion Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Rydström, Ingrid Birgit som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Atterljung, Johanna Märta Elisabet som är född 1968 och har titeln Suppleant, Svedman, Olof Reinhold som är född 1940 och har titeln Revisor, Svedin, Jan Peter som är född 1947 och har titeln Revisorssuppleant, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .