AML DATA I LIDINGÖ Aktiebolag

Stockholms län

Information

AML DATA I LIDINGÖ Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Lidingö som är den kommunen där AML DATA I LIDINGÖ Aktiebolag finns. I Lidingö så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. AML DATA I LIDINGÖ Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket AML DATA I LIDINGÖ Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. AML DATA I LIDINGÖ Aktiebolag har funnits sedan och 1993-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till AML DATA I LIDINGÖ Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Stockholmsv. 33, 181 33, Lidingö men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-7677838.

Lidingö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är AML DATA I LIDINGÖ Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

AML DATA I LIDINGÖ Aktiebolag har idag 556457-5420 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för AML DATA I LIDINGÖ Aktiebolag

Bolaget skall bedriva service samt försäljning av datorer samt därmed förenlig verksamhet.

I AML DATA I LIDINGÖ Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Daniel Johan som är född 1970 och har titeln VD, Johansson, Daniel Johan som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Sälle, Lars Mikael som är född 1968 och har titeln Suppleant, Bylund, Eva Susanne som är född 1975 och har titeln Revisor, Johansson, Marcus Anders Christer som är född 1967 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.