Brevik Kapitalförvaltning AB

Stockholms län

Information

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att mottaga och vidarebefordra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, enligt 2 kap 1 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden att utföra order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, enligt 2 kap 1 § 2 lagen om värdepappersmarknaden att handla med finansiella instrument för egen räkning, enligt 2 kap 1 § 3 lagen om värdepappersmarknaden att bedriva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, enligt 2 kap 1 § 4 lagen om värdepappersmarknaden att lämna investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, enligt 2 kap 1 § 5 lagen om värdepappersmarknaden att bedriva garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med fast åtagande, enligt 2 kap 1 § 6 lagen om värdepappersmarknaden att placera finansiella instrument utan fast åtagande, enligt 2 kap 1 § 7 lagen om värdepappersmarknaden att som ett led i rörelsen förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet, enligt 2 kap 2 § 1 lagen om värdepappersmarknaden, samt att utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument, enligt 2 kap 2 § 6 lagen om värdepappersmarknaden.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Brevik Kapitalförvaltning AB vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Lidingö så är Brevik Kapitalförvaltning AB ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Lidingö arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Lidingö och i Stockholms län. Redan 1993-04-19 så skapades Brevik Kapitalförvaltning AB och företaget är har F-skattsedel Brevik Kapitalförvaltning AB har haft det sedan 1994-01-01.

Brevik Kapitalförvaltning AB är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1994-01-01

556466-2491 är organisationsnummret för företaget som finns i Lidingö.

Just nu är Brevik Kapitalförvaltning AB Privat, ej börsnoterat och det finns många företag som är Privat, ej börsnoterat i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Brevik Kapitalförvaltning AB så går det att nå dem via telefon på 08-6797970 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Blomqvist, Rolf Enar Eugén Firman tecknas av -Wahlström, Jonas Klas Evert i förening med en av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Brevik Kapitalförvaltning AB är Blomqvist, Rolf Enar Eugén som är född 1948 och har titeln VD, Blomqvist, Rolf Enar Eugén som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Wahlström, Jonas Klas Evert som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Ahlin, Hans Otto som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergström, Göran Bertel som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Zacharoff, Lars Gunnar som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamotAxberg, Bo Gustaf som är född 1944 och har titeln Revisor, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .