Dataimport RPE AB

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Dataimport RPE AB. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Lidingö här finns det många olika Aktiebolag. Dataimport RPE AB tillhör bolagstypen "Aktiebolag" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Lidingö jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Stockholms län gör att företag trivs där.

Dataimport RPE AB är momsregistrerat sedan1998-01-01 och har organisationsnummer 556549-3722.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 08-55618350 alternativt besöka eller skicka post till Dataimport RPE AB på följande adress Torshamnsg. 30 A, 164 40, Kista.

Dataimport RPE AB är idag Privat, ej börsnoterat och har varit registrerat för F-skatt sedan 1998-01-01.

I Dataimport RPE AB så sitter följande personer i styrelsen: Geijer, Ulf Torbjörn som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande , , Flodin, Annika Margareta som är född 1964 och har titeln Suppleant , , ,

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall internationellt utveckla onoterade bolag i tillväxtbranscher, bedriva handel med och förvaltning av värdepapper, äga och förvalta fast egendom, bedriva internationell konsultverksamhet inom företagsledning, marknadsföring och försäljning, finans och administration samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva internationell handel med IT och telecom produkter, programvaror, periferiutrustning jämte idka därmed förenlig verksamhet.