Aktiebolaget Ridderstad Stiftelseförvaltning

Stockholms län

Information

Aktiebolaget Ridderstad Stiftelseförvaltning är ett av många bolag som finns i Lidingö. Det är nämligen den kommunen som Aktiebolaget Ridderstad Stiftelseförvaltning finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Aktiebolaget Ridderstad Stiftelseförvaltning som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2000-08-21.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till V. Mårtensg. 1, 223 51, Lund. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Aktiebolaget Ridderstad Stiftelseförvaltning så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Lidingö arbetar för att bolag som Aktiebolaget Ridderstad Stiftelseförvaltning ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Aktiebolaget Ridderstad Stiftelseförvaltning. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Stockholms län.

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag och intresseföretag bedriva publicistisk och grafisk rörelse, konsultverksamhet inom stiftelseförvaltning, handel med och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Aktiebolaget Ridderstad Stiftelseförvaltning är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Aktiebolaget Ridderstad Stiftelseförvaltning och det är följande personer, Ridderstad, Gustaf Per Soldan som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Ridderstad, Per Rudolf Mikael som är född 1945 och har titeln Suppleant, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Lander, Peter Francois som är född 1949 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Aktiebolaget Ridderstad Stiftelseförvaltning är 556596-1413.