Grålaxen Tillväxt AB

Stockholms län

Information

Grålaxen Tillväxt AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Lidingö som är den kommunen där Grålaxen Tillväxt AB finns. I Lidingö så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Grålaxen Tillväxt AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Grålaxen Tillväxt AB har haft sedan 2004-12-30. Grålaxen Tillväxt AB har funnits sedan och 2004-12-30 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Grålaxen Tillväxt AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Laxv. 37, 181 30, Lidingö men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-7543380.

Lidingö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Grålaxen Tillväxt AB Privat, ej börsnoterat.

Grålaxen Tillväxt AB har idag 556667-0427 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Grålaxen Tillväxt AB

Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom , köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-,data främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssystem och utbildningssystem, utbildning inom PC-området och designarbete för Internetsystem,elektronik främst mobiltelefoni-, beklädnads-, livsmedel-, skogs-,kontors- främst maskiner och material såsom kopieringsapparater, datorer och tillbehör till dessa, kopieringspapper, pennor och almanackor, energi-, petrokemiska-, grafiska-, bil-, båt-, fritids-, leksaks-, kemisktekniska-, gruv-, massa & pappers-, keramiska-, ur-, turist- och glasindustrin. Företaget ska också driva konsultverksamhet inom underhållnings-, restaurang- och hotellbranschen, inom juridik, reklam, administration, ergonomi, utbildning, bevakning, formgivning, redovisning, ekologi och finansiering samt därmed förenlig verksamhet.

I Grålaxen Tillväxt AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Törnblom, Bo Ingemar Vilhelm som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Törnblom, Anna Gunilla Birgitta som är född 1968 och har titeln Suppleant, Åsell, Bo Kenneth som är född 1962 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .