Anträffat gods

2017-11-29 14:52:00

På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Tekniker ska undersöka föremål som lämnats till polisstationen.

Polisen har fått ett misstänkt farligt föremål inlämnat till polisstationen. Tills tekniker har varit och undersökt föremålet är ingen polisanställd kvar inne på stationen.

Uppdatering klockan 16:49
Tekniker från nationella bombskyddet har varit på plats och bedömt föremålet som ofarligt. Teknikerna tog med sig det ofarliga föremålet från platsen och polispersonalen har gått in i lokalerna igen.

Det ofaliga föremålet har lämnats in till polisstationen och det har inte skett något hot i samband med detta. Det finns heller inte någon pågående förundersökning angående det ofaliga föremålet.

Information som lämnas om pågående händelser är preliminär och kan komma att ändras.

 

Se händelsen på polisen.se